2
subscribers
New posts
Nothing new at the moment
Loading...
Фрунзик Хачатрян

Ինչպիսի Պետականություն է պետք հայերին

Մարդկության պատմության հենց սկզբից, մարդկության ծագման և առաջացման հետ միաժամանակ պետությունը գոյութ յուն է ունեցել։ Պետություն հասկացողութ յանը միակ, կոնկրետ բնրոշում առայժմ չկա։ Ես կարծում եմ, որ մարդը ի սկզբանե իր գոյությունը և կարիքները ապահովելու համար ստեղծել է տարբեր տեսակի հարմարանքներ և գործիքներ(հագուստ,...
Մարդկության պատմության հենց սկզբից, մարդկության ծագման և առաջացման հետ միաժամանակ պետությունը գոյութ յուն է ունեցել։ Պետություն հասկացողութ յանը միակ, կոնկրետ բնրոշում առայժմ չկա։ Ես կարծում եմ, որ մարդը ի սկզբանե իր գոյությունը և կարիքները ապահովելու համար ստեղծել է տարբեր տեսակի հարմարանքներ և գործիքներ(հագուստ,...
3 years ago
Фрунзик Хачатрян

Что такое время и пространство? - Новый взгляд

Что такое время и пространство? - Новый взгляд Философское эссе Хачатрян Фрунзик Карамович
Что такое время и пространство? - Новый взгляд Философское эссе Хачатрян Фрунзик Карамович
3 years ago
By scrolling further, you agree to the Terms and Conditions of the Yandex Zen service.
Read full text of User Agreement
Фрунзик Хачатрян

Հայկական այբուբենի և հայոց լեզվի առեղծվածները

Հայոց լեզվի և այբուբենի մասին այնքան շատ է խոսվել և գրվել,որ ստացվել է մի խառնաշփոթություն, որտեղ դժվար է տարբերել ճիշտը սխալից, պարծենկոտությունը միամտությունից, գիտականը անհեթեթույունից;...
Հայոց լեզվի և այբուբենի մասին այնքան շատ է խոսվել և գրվել,որ ստացվել է մի խառնաշփոթություն, որտեղ դժվար է տարբերել ճիշտը սխալից, պարծենկոտությունը միամտությունից, գիտականը անհեթեթույունից;...
3 years ago
Updating