1
subscribers
New posts
Nothing new at the moment
Loading...

Ինչպիսի Պետականություն է պետք հայերին

Ինչպիսի Պետականություն է պետք հայերին
Մարդկության պատմության հենց սկզբից, մարդկության ծագման և առաջացման հետ միաժամանակ պետությունը գոյութ յուն է ունեցել։ Պետություն հասկացողութ յանը միակ, կոնկրետ բնրոշում առայժմ չկա։ Ես կարծում եմ, որ մարդը ի սկզբանե իր գոյությունը և կարիքները ապահովելու համար ստեղծել է տարբեր տեսակի հարմարանքներ և գործիքներ(հագուստ,...
Մարդկության պատմության հենց սկզբից, մարդկության ծագման և առաջացման հետ միաժամանակ պետությունը գոյութ յուն է ունեցել։ Պետություն հասկացողութ յանը միակ, կոնկրետ բնրոշում առայժմ չկա։ Ես կարծում եմ, որ մարդը ի սկզբանե իր գոյությունը և կարիքները ապահովելու համար ստեղծել է տարբեր տեսակի հարմարանքներ և գործիքներ(հագուստ,...

Что такое время и пространство? - Новый взгляд

Что такое время и пространство? - Новый взгляд
Что такое время и пространство? - Новый взгляд Философское эссе Хачатрян Фрунзик Карамович
Что такое время и пространство? - Новый взгляд Философское эссе Хачатрян Фрунзик Карамович

Հայկական այբուբենի և հայոց լեզվի առեղծվածները

Հայկական այբուբենի և հայոց լեզվի առեղծվածները
Հայոց լեզվի և այբուբենի մասին այնքան շատ է խոսվել և գրվել,որ ստացվել է մի խառնաշփոթություն, որտեղ դժվար է տարբերել ճիշտը սխալից, պարծենկոտությունը միամտությունից, գիտականը անհեթեթույունից;...
Updating