5
subscribers

На этом канале вы можете получить информацию о математике, физике, химии, биологии, географии, астрономии, истории различных открытий и общественной жизни. Подпишитесь на наш канал и будьте в курсе.
Ushbu kanalda siz matematika, fizika, kimyo, biologiya, geografiya, astronomiyaga oid qiziqarli bilimlar, turli kashfiyotlar tarixi, ijtimoiy hayotda zarur bo'ladigan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.

New posts
Nothing new at the moment
Loading...
ТЫ ЗНАЕШЬ ?
Наибольшее количество осадков в мире - южно-восточная часть Гималайских гор. Дожди идут до 10 000 осадков в год. Самая длинная река в мире - это река Нил. Самое глубокое озеро в мире - озеро Байкал. Самый влажный поток в мире - река Амазонка в Южной Америке...
ТЫ ЗНАЕШЬ ?
В 1669 году знаменитый итальянский астроном Джованна Доменико Кассанана, король Франции, был приглашен в Парижскую обсерваторию. В 1671 году Кассини нашел второго спутника Сатурна, Япета, в 1671 году, и третьего сатирика через год, а в 1668 году он нашел двух других спутников - Тетиса и Дионы...
ТЫ ЗНАЕШЬ ?
Самый старый памятник - пирамида фараона Xeops в Египте. Его 146,5 метра высотой также видны с дальней стороны пустыни !!! Недавно Бразилия убила одну из крупнейших змей в мире, анаконду длиной 35 метров...
B I L A S I Z M I ?
1669-yilda Fransiya qiroli mashhur italyan astranomi Jovanna Domeniko Kassanana Parij observatoriyasi direktorligiga taklif etgan. Kassini 1671-yilda Saturnning ikkinchi yo'ldoshi - Yapetni, bir yildan so'ng uchinchi yo'ldosh Reyani, 16684-yilda esa yana ikkita - Tetis va Diona yo'ldoshlarini topdi...
By scrolling further, you agree to the Terms and Conditions of the Yandex Zen service.
Read full text of User Agreement
DO YOU KNOW ?
One ltr of water is 775 times heavier than air. In Central Asia, there are 7,000 plant species. Of these, 5400 species are grown in mountainous areas, and the rest grow on plains. In Uzbekistan, 4,148 species of plants grow 500 species of cultures, the rest are wild...
B I L A S I Z M I ?
Bir ltr suv havodan 775 marta og'ir. O'rta Osiyoda 7 ming xil o'simlik turi mavjud. Shundan 5400 turi tog'li hudularda, qolganlari tekisliklarda o'sadi. O'zbekistonda 4 ming 148 tur o'simlikdan 500 turi madaniy, qolgani yovvoyi holda o'sadi...
B I L A S I Z M I ?
Jonivorlar ichida sovuqqa eng chidamliligi g'ozlar bilan o'rdaklardir. Ular -11` gradus sovuqqacha chidashi mumkin. 1860-yilda Yer yuzidagi aholi soni 1 milliard 250 million kishi edi. 1950-yilda 2 milliard 50 millionni tashkil qildi...
B I L A S I Z M I ?
Madagaskar orolida voropatra deb ataluvchi qush yashaydi. U Yer yuzidagi qushlarning eng kattasi hisoblanadi. Yerli xalq uning tuxum po'chog'idan chelak o'rnida foydalanadilar. Bunday tuxum "po'choq"larining har biriga 9 litrgacha suv sig'adi...
B I L A S I Z M I ?
Qadimgi yodgorliklar ichida eng kattasi Misrdagi Firavn Xeopsa piramidasidir. Uning 146.5 metrli qaddi sahroning olis-olislaridan ham ko'rinib turadi!!! Yaqinda Braziliyada Yer yuzidagi eng katta ilon-uzunligi 35 metr bo'lgan anakondani o'ldirganlar...
ILM HAMMA NARSANING USTIDAN HUKMNRONLIK QILADI
Bir kuni Xorazmshoh Ma'mun otda o'tirgan holda bir necha kosa sharob ichib, meni o'z huzuriga kelishimni buyurdi, - deb yozadi Beruniy. -Men biroz kechikib qoldim, Xorazmshoh meni ko'rib otini men tomonga qarab hayday boshladi va oldimda to'xtagach, otdan tushmoqchi bo'ldi...
Updating