2
subscribers

Жашоо жолу

New posts
Nothing new at the moment
Loading...
Башталыш...
2013- жылдары жайында өзүм көптөн бери кыялданып жүргөн компьютеримдин системалык блогун сатып алып аны кураштыра баштадым. Жашоом жаңы нукка бурула баштагандай болгон эле. Аны баардык керектүү жабдыктарын сатып алган соң ишке түшүрдүм жана менин уйкусуз таң аттырган күндөрүм башталды... Ошол жылдары атам сатып берген эски смартфонум болчу...
2013- жылдары жайында өзүм көптөн бери кыялданып жүргөн компьютеримдин системалык блогун сатып алып аны кураштыра баштадым. Жашоом жаңы нукка бурула баштагандай болгон эле. Аны баардык керектүү жабдыктарын сатып алган соң ишке түшүрдүм жана менин уйкусуз таң аттырган күндөрүм башталды... Ошол жылдары атам сатып берген эски смартфонум болчу...
Updating