Rotala Macrandra Red

Больше про аквариумные растения - http://aquamegapedia.ru/presnovodnaya-akvariumistika/akvariumnye-rasteniya