28 сентября 2017. Военная обстановка в Сирии

28.09.2017

28 сентября 2017. Военная обстановка в Сирии

http://energynews.su/31000-28-sentyabrya-2017-voennaya-obstanovka-v-sirii.html