Минобороны РФ: США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945-м

22.10.2017

Минобороны РФ: США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945-м

http://energynews.su/31638-minoborony-rf-ssha-i-koaliciya-razbombili-rakku-kak-drezden-v-1945-m.html