Неделя 9-я по Пятидесятнице, мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба

http://vvedenskij-hram.church.ua/2017/08/06/razve-ne-znaete-chto-vy-xram-bozhij-i-dux-bozhij-zhivet-v-vas-kor-1-316-nedelya-9-ya-po-pyatidesyatnice-mchch-blgvv-knyazej-borisa-i-gleba/