Яндекс готовит несколько масштабных обновлений Турбо-страниц

Подробнее https://seo.ru/news/view/2018/04/09/yandeks-gotovit-neskolko-masshtabnykh-obnovleniy-turbo-stranits/