Два господина

23.07.2017

— Твоя жена – дура!

— Завидуй молча.