Два господина

23 July 2017

— Твоя жена – дура!

— Завидуй молча.

Два господина