Два господина

— Как на личном фронте?

— А я дезертир.