дома нескучно
Как весело и с пользой пережить самоизоляцию

Retirada de Productes de nutrició infantil de la marca Modilac amb motiu d’una sospita d’infecció per Salmonella poona

2 February 2019

La investigació epidemiològica portada a terme conclou com a únic factor de risc comú, que tots havien consumit uns dies abans a l’aparició dels símptomes, productes de nutrició infantil a base de proteïnes d’arròs de la marca Modilac fabricats en una planta d’Espanya. L’estat de salut d’aquests infants ha millorat i ja han abandonat l’hospital. Tres casos més es troben en fase d’investigació.

L’empresa Sodilac, que comercialitza aquests productes, ha procedit en aplicació del principis de precaució i en estreta col·laboració amb la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) i la Direction generale de la Santé (DGS), a la retirada de tota la seva gamma de productes de nutrició infantil a base de proteïnes d’arròs, a més de tots els productes fabricats a la planta espanyola afectada.

Les investigacions realitzades per la DGCCRF continuen, en col·laboració amb les autoritats espanyoles.

Les referències afectades es distribueixen exclusivament en oficines de farmàcia i en llocs de venda en línia. S’ha de procedir a la retirada de tots els lots dels productes.