Мое выступление на TEDxLNU

01.11.2017

На днях мне довелось побывать в сказочном городе Львове и выступить на первой в Украине TEDx конференции формата University. Безумно понравился город, стены Львовского университета и ребята-организаторы. Студенты 1-3 курсов, а такие умнички! Я знаю, что такое организовывать подобного уровня мероприятие. Они справились с этой задачей на 1000%! Мне очень приятно, что меня пригласили, и я смогла выступить. Ниже выкладываю текст выступления на украинском и русском языках, а также презентацию. Украинский: «В кожного з нас є свої мрії та мета

На днях мне довелось побывать в сказочном городе Львове и выступить на первой в Украине TEDx конференции формата University. Безумно понравился город, стены Львовского университета и ребята-организаторы. Студенты 1-3 курсов, а такие умнички! Я знаю, что такое организовывать подобного уровня мероприятие. Они справились с этой задачей на 1000%! Мне очень приятно, что меня пригласили, и я смогла выступить.

Ниже выкладываю текст выступления на украинском и русском языках, а также презентацию.

Украинский:

«В кожного з нас є свої мрії та мета в житті. Хтось мріє про успішну кар’єру, хтось про певне місце в суспільстві, хтось про щасливу родину або про все це разом узяте. Але насправді, чого б ми не прагли в своєму житті, всі ми хочемо бути в першу чергу щасливими.

Ми дбаємо про духовний розвиток, намагаємось пізнати себе, дивимося у майбутнє. Але нам зовсім не властиво замислюватися над тим, що ми їмо, що відбувається щодня з нашим тілом. На жаль, наша психіка влаштована так, що ми самі себе обманюємо. Ми знаємо, що колись ми станемо старими людьми. Але сприймаємо це як дуже далеке майбутнє. Як би це не звучало абсурдно, але ми вважаємо, ща завжди будемо молодими та енергійними. Це не вигадані речі, я це спостерігаю щодня та неодноразово чула в з вуст людей. Виходить так, що плануючи своє життя ми дивимось у майбутнє, але стосовно свого здоров’я та тіла ми живемо одним днем.

Всі знають, що правильно харчуватись та виконувати фізичні вправи це круто для здоров’я. Але чомусь більшість все одно цього не роблять. Як ви гадаєте — чому? Тому що ми поводимося так, наче житимемо вічно…

Уявіть, що ви досягли успіху в житті, того, що прагнули та бажали. Але якщо ви будете хворим, відчуватимете недостатньо енергії, будете погано себе почувати, ви не зможете насолоджуватися своїми досягненнями.

Ми звикли пити каву, коли хочемо спати. Вживаємо інші енергетики, бо незважаючи на повноцінний сон, сил та енергії немає. «Втомився, просто треба відпочити» — кажемо ми. Але чи так це насправді? Ідемо до лікаря за антидепресантами, коли поганий настрій чи розлад сну. Купуємо ліки, бо часто хворіємо… Ми готові як завгодно ліквідувати наслідки. Але ніхто не замислюється над причинами. Є чудова фраза — «живитися їжею», яка свідчить про те, що продукти харчування повинні живити наше тіло. Але нас не вчили замислюватися над цим. Їсти — аби не бути голодним, аби порадувати себе… Так, їжа повинна давати відчуття ситості, але ж і живити наше тіло теж.

Зараз правильне харчування та спорт — модний тренд. Більшість звертається до цього, бо хочуть схуднути. Я сама починала свій шлях саме з цього. І чим би це зараз не було, це допомагає людям на краще змінювати своє життя.

В процессі роботи над собою я зрозуміла дуже важливу річ — головною мотивацією повинно бути здоров’я. Я хочу бути здоровою, енергійною та чудово виглядати в 30, 40, 50, 60 років і так далі. Звичайно, час бере своє. Але нам під силу обирати своє майбутнє не тілки в аспекті самореалізації, а й того, що презентую нас в цьому матеріальному світі — нашого тіла. Щороку величезна кількість людей помирає або страждає від серцево-судинних захворювань, раку, діабету. І більша частина захворювань пов’язана саме с харчуванням та фізичними навантаженнями (а саме їх відстуністю). Дослідження показали, що навіть за наявності захворювань, зміна харчування та 15 хвилин фізичних вправ щодня можуть кардинально змінити ситуацию.

Я вважаю, що вже в недалекому майбутньому гармонійний розвиток людини буде включати в себе і таку важливу складову, як правильне харчування та спорт. Свідомість сучасних людей поступово змінюється. Я прошла цей шлях, я бачу як мої учні приходять до цього.

Піклування про майбутнє необхідно почати вже зараз! Це найкраще, що ви можете для себе зробити. Дні минають, багато чого вже не повернути. Бережіть здоров’я вже зараз!

І найважливіше, чим я хотла би завершити свій виступ — це ваші діти. Є вони в вас зараз чи будуть потім. Подумайте про них. Ви прагнете дати дітям найкраще виховання та освіту, піклуєтесь про них. А щодо здоров’я? Більшість батьків пестить своїх дітей, купуючи сумнівні шоколадки, ведучи до фаст фуду. Добре, якщо ще в дитинстві ви не загубите їх здоров’я. На жаль, я знаю такі історії, а лікарі всього світу повідомляють про тривожні новини — росте рівень захворювань діабету серед дітей. Але замислитесь — з чим ви пустите їх в доросле життя? Які звички виховаєте? Добре, коли людина спроможна сама еволюціонувати та зрозуміти, як важливо бути здоровою. Більшість виховані так, що потім все життя страждають.

Мені дуже хочеться аби ви наступного разу, як будете щось їсти — замислились над тим, що це дасть вашому організму зараз і в подальшій перспективі. Щоб ви спробували зайнятися спортом і зрозуміли, як ваше тіло потім будет просто благати вас про чергове навантаження. Це велике щастя бути в гаромонії з собою та почуватися здоровими.

Бережіть себе!»

Русский:

«У каждого из нас есть свои мечты и цели в жизни. Кто-то мечтает об успешной карьере , кто-то об определенном месте в обществе, кто-то о счастливой семье или обо всем этом вместе взятом. Но на самом деле, чего бы мы не хотели в своей жизни, все мы стремимся в первую очередь быть счастливыми.

Мы заботимся о духовном развитии, стараемся познать себя, смотрим в будущее… Но нам совсем не свойственно задумываться над тем, что мы едим, что происходит каждый день с нашим телом. К сожалению, наша психика устроена так, что мы сами себя обманываем. Мы знаем, что когда-то мы станем старыми людьми. Но воспринимаем это как очень далекое будущее. Как бы это не звучало абсурдно, но мы считаем, будто всегда будем молодыми и энергичными. Это не выдуманные мною вещи, я это наблюдаю ежедневно и неоднократно слышала из уст людей. Получается так, что планируя свою жизнь мы смотрим в будущее, но в отношении своего здоровья и тела мы живем одним днем.

Все знают, что правильно питаться и выполнять физические упражнения это круто для здоровья. Но почему-то большинство все равно этого не делают. Как вы думаете — почему? Потому что мы ведем себя так, словно будем жить вечно …

Представьте, что вы преуспели в жизни, достигли того, к чему стремились и чего желали. Но если вы будете больными, будете ощущать недостаток энергии, будете плохо себя чувствовать, вы не сможете наслаждаться своими достижениями .

Мы привыкли пить кофе, когда хотим спать. Употребляем другие энергетики, поскольку, несмотря на полноценный сон, сил и энергии нет. «Устал , просто надо отдохнуть» — говорим мы. Но так ли на самом деле? Идем к врачу за антидепрессантами, когда плохое настроение или расстройство сна. Покупаем лекарства, потому что часто болеем … Мы готовы как угодно ликвидировать последствия. Но никто не задумывается над причинами. Есть замечательное слово — «питаться», которое свидетельствует о том, что продукты питания должны именно питать наше тело. Но нас не учили задумываться над этим. Есть — чтобы не быть голодным, чтобы порадовать себя… Да, пища должна давать ощущение сытости, но и питать наше тело тоже.

Сейчас правильное питание и спорт — модный тренд. Большинство обращается к этому, потому что хотят похудеть. Я сама начинала свой путь именно с такого желания. И чем бы сейчас это не было, оно помогает людям менять свою жизнь к лучшему .

В процессе работы над собой я поняла очень важную вещь — главной мотивацией должно быть здоровье. Я хочу быть здоровой, энергичной и прекрасно выглядеть в 30 , 40 , 50 , 60 лет и так далее. Конечно, время берет свое. Но нам по силам выбирать свое будущее не толко в аспекте самореализации, но и того, что представляет нас в этом материальном мире — нашего тела. Каждый год огромное количество людей умирает или страдает от сердечно — сосудистых заболеваний , рака , диабета второго типа. И большая часть заболеваний связана именно с питанием и физическими нагрузками ( а именно их осутствие). Исследования показали , что даже при наличии заболеваний, изменение питания и 15 минут физических упражнений в день могут кардинально изменить ситуацию.

Я считаю, что уже в недалеком будущем гармоничное развитие человека будет включать в себя и такую важную составляющую, как правильное питание и спорт. Сознание современных людей постепенно меняется. Я прошла этот путь, я вижу как мои ученики приходят к этому .

Заботиться о будущем необходимо уже сейчас! Это лучшее , что вы можете для себя сделать. Дни проходят, многое уже не вернуть. Берегите здоровье сегодня!

И самое важное, чем я хотла бы завершить свое выступление — это ваши дети. Есть они у вас сейчас или будут потом. Подумайте о них. Вы хотите дать детям лучшее воспитание и образование, заботитесь о них. А относительно здоровья? Большинство родителей балует своих детей, покупая сомнительные шоколадки, ведя в фаст-фуд. Хорошо, если еще в детстве вы не угробите их здоровье. К сожалению, я знаю такие истории, а врачи всего мира сообщают тревожные новости — растет уровень заболеваний диабета среди детей. Но задумайтесь — с чем вы пустите их во взрослую жизнь? Какие привычки воспитаете ? Хорошо , когда человек способен сам эволюционировать и понять , как важно быть здоровым. Большинство воспитаны , что потом всю жизнь страдают.

Мне очень хочется чтобы вы в следующий раз, когда вы что-то есть — задумались над тем , что это даст вашему организму сейчас и в дальнейшей перспективе. Чтобы вы попытались заняться спортом и поняли , как ваше тело потом будет просто умолять вас об очередном нагрузки. Это большое счастье быть в гаромонии с собой и чувствовать здоровыми.

Берегите себя !»

И презентация

«Фітнес — більше, ніж здоровья» (виступ на TEDxLNU) from Karelina Darya

http://daryakarelina.com/wp-content/uploads/nDM4AEJaDB0.jpg

По материалам:http://daryakarelina.com/moe-vyistuplenie-na-tedxlnu