Два дурака

Тебе чё?
Нет, не чё!
Хотел чё?
Да, не чё!
Совсем чё?!
Мне не чё!
Так не чё?!
А ты, чё?
Я не чё?
Иди к чё!
А без чё?
Не то, чё! 

© Copyright: Наталья Селянина, 2017