Tekirdağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi

http://www.dunyaniz.com/tekirdag-devlet-hastanesi-yogun-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi-uygulama-yetkisi-2015h.html

Tekirdağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi almak için yapmış olduğu başvuru, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusunda incelenmiş olup, adı geçen merkeze “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi” verilmiştir.