Hvis det ikke var noe du ...........

10.02.2018

Hvis det ikke var noe du ...........

Hvis det ikke var noen mennesker, ville det ikke være noen dyr fordi vi ikke visste at det var dyr, men dyrene ville vite at de eksisterer og lever i henhold til deres dyrelov. Men hvis det ikke var dyr, ville det mest sannsynlig ikke være noen fugler , som flyr på himmelen og fuglene ikke ville se dyr, ville bare se jorden og planter.

Hvis det ikke var planter og alt vi kaller verden, ville det trolig være absolutt mørke og hvitt lys ville ikke være synlig, og sikkert ville det ikke være noe, men hvis det ikke var noe lys, men da ville det bare være vakuum eller plass ... Det er absolutt mørke .... Hvis det var absolutt mørke,

da vil menneskets sinn eller tanke holde seg til deres bevissthet for noe strå eller lysgnist ... For å innse det absolutte noe ikke er gitt til alle på denne planeten i dette universet, omgir denne virkeligheten oss.