Отречение от Царя

Отречение от Царя стало отречением от Бога
Отречение от Царя стало отречением от Бога