Среща с Костадин Костадинов в Младост-2

Отворена среща с Костадин Костадинов в София, Младост-2, читалище "Джон Атанасов"
Отворена среща с Костадин Костадинов в София, Младост-2, читалище "Джон Атанасов"

Видео-фрагменти, тематични епизоди:

1/12. Как създадохме „Възраждане“
2/12. Трудният път на „Възраждане“
3/12. 3 цели на изборите
4/12. Унгарското "Възраждане": "Йобик"
5/12. Българският народ, НАТО, „1984“
6/12. Защо „Възраждане“ е важно
7/12. Компромиси в политиката; на избори без избор
8/12. Заблуда и неувереност
9/12. Победата срещу Солвей 10/12. Силата
11/12. Историята на народа
12/12. Оптимизъм.
06.10.2018. За какво се бори "Възраждане"? Пълен запис от срещата в Младост.