"Аллаһы Тәгалә эшен яхшы башкаручы кешене сөя" (хәдис)

Хәдис
"Аллаһы Тәгалә эшен яхшы башкаручы кешене сөя".

Шәрех
Хәдис шәриф ахирәт гамәле хакында гына түгел, бәлки һәрбер эш хакында гомум. Аллаһы Тәгалә ахирәт гамәленең яхшы эшләнүен сөйгән кебек дөньяви гамәлләрнең дә яхшы эшләнүен сөя.
Нинди генә эш булса да, яхшы һәм нык кылып, шартына җиткереп эшләргә – я, ярар әле, ахирәт гамәле түгел – димәскә тиешле. Халыклар нәрсәнең аз вакытында эшләнеп бетүенә түгел, бәлки яхшы эшләнгән булуына әһәмият бирәләр. Игътибар һәм яхшы ниятләр белән эшләүчеләрнең дөнья эшләре ахирәт гамәле булырга, яхшы сукалау сәбәпле оҗмахтан урын алырга мөмкин.
Дөньяда иң югары мәртәбәләргә күтәрелгән мәшһүр затлар үз тармакларында тырыш булулары, эшләренең яхшы булуына әһәмият бирүләре, һәр эшне үз вакытыннан кичектерми эшләп барулары, форсатларын заяга үткәрмәүләре сәбәпле күтәрелделәр.
Кирәк бина салу һәм кирәк иген игү, кирәк печән чабу һәм кирәк сату итү җөмләсендәге эш булсын, эш кешесе өчен һәр нәрсәдән элек үзе эшли торган эшнең яхшы һәм файдалы, гүзәл һәм кызыгарлык булуын алда тотарга "акыллы фикерләгәнче тинтәк эшен бетерер"гә туры килмәскә тиешле.
Ризаэддин Фәхреддин