Акафист святому преподобному Нилу, Сорскому чудотворцу

19 May 2018
A full set of statistics will be available when the publication has over 100 views.

Конда́къ 1

Возбра́нному побѣди́телю мы́сленныхъ враго́въ, мíръ пресле́стный и плотскíя сла́сти возненави́дѣвшему, въ пусты́ни же псало́мски Бо́га взыска́вшему, богоно́сному отцу́ на́шему соста́вимъ похвалы́. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ся, преподо́бне, о на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ свяще́ннѣйшую па́мять твою́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Икосъ 1

Ангельскому поревнова́въ житію́ и вели́кимъ во отцѣ́хъ подо́бяся, всего́ себе́ обнажи́лъ еси́ мірска́го сплете́нія, къ по́двигомъ же по́стничества му́жески вооружи́вся, опа́сно путе́мъ Бо́жіихъ за́повѣдей ше́ствовалъ еси́, блаже́нне, тѣ́мже и мы́, вѣ́рно чту́щіи твою́ свяще́ннѣйшую па́мять, похвала́ми ублажа́емъ тя́ си́ми:

Ра́дуйся, а́нгельскаго житія́ подража́телю. Ра́дуйся, дре́внихъ оте́цъ житія́ послѣ́дователю. Ра́дуйся, неви́димыхъ враго́въ му́жественный побѣди́телю. Ра́дуйся, за́повѣдей Бо́жіихъ усе́рдный исполни́телю. Ра́дуйся, оте́ческихъ богодухнове́нныхъ преда́ній опа́сный храни́телю. Ра́дуйся, мона́шескаго по́стническаго жи́телства законоположи́телю. Ра́дуйся, добродѣ́телей честнѣ́йшее зерца́ло. Ра́дуйся, о́бразе глубо́каго смире́нія. Ра́дуйся, ре́вностный исполни́телю Бо́жія хотѣ́нія. Ра́дуйся, немощны́хъ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся непреле́стнымъ путе́мъ спасе́нія ходи́ти. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ за ны́ хода́тайствомъ надѣ́емся спасе́ніе получи́ти.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 2

Ви́дяще твое́, па́че зла́та блиста́ющее смиренному́дріе, глаго́лемъ тебѣ́ со дерзнове́ніемъ: я́ко вои́стинну Христо́въ еси́ учени́къ и снаслѣ́дникъ Того́ Ца́рствія, о всеблаже́нне; тѣ́мъ и мы́, твои́мъ за ны́ къ Нему́ хода́тайствомъ упова́юще получи́ти грѣхо́въ оставле́ніе, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ Боже́ственныхъ писа́ній обогати́тися хотя́, непреста́нно въ поуче́ніи си́хъ пребыва́лъ еси́, му́дре, тѣ́мъ и напои́лъ еси́ ду́шу твою́ благоче́стія вода́ми и на́съ и́миже насыща́еши, пою́щихъ ти́ любо́вію такова́я:

Ра́дуйся, сокро́вище Боже́ственныхъ разумѣ́ній. Ра́дуйся, научи́выйся исполне́нію Боже́ственныхъ хотѣній. Ра́дуйся, рѣко́, наводне́нная водо́ю Бо́жія благода́ти. Ра́дуйся, разумѣ́ніе Боже́ственныхъ писа́ній сподо́бивыйся прія́ти. Ра́дуйся, жа́ждущихъ спасе́нія водо́ю твои́хъ слове́съ напои́вый. Ра́дуйся, тебѣ́ послѣ́дующимъ о́бразъ спасе́нія бы́вый. Ра́дуйся, вождю́ по исто́чникомъ спасе́нія. Ра́дуйся, жела́ющимъ незави́стно препода́вый во́ды нетлѣ́нія. Ра́дуйся, мона́ховъ свѣ́тлое украше́ніе. Ра́дуйся, показа́вый собо́ю тѣ́мъ пу́ть спасе́нія. Ра́дуйся, побѣ́дѣ въ мы́сленной бра́ни научи́вый. Ра́дуйся, вся́ ко́зни вра́жія упраздни́вый.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Читать далее...