Акафист святым мученикам, благоверным князьям Борису и Глебу

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы и пресла́вніи страстоте́рпцы Христо́вы, украси́вшіи ду́ши своя́ добродѣ́телію, и преше́дшіи по́прище вре́менныя жи́зни въ стра́сѣ Бо́жіи, моли́те Христа́ Бо́га, Его́же да́же до кро́ве возлюби́ли есте́, да спасе́тъ отъ бѣ́дъ, и напа́стей, и вѣ́чныя сме́рти всѣ́хъ, съ вѣ́рою притека́ющихъ и съ любо́вію зову́щихъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Икосъ 1

Ангельскимъ чино́мъ ра́дость сотвори́ли есте́, пресла́вная дво́ице, цѣлому́дренный Бори́се съ кро́ткимъ Глѣ́бомъ, житіе́мъ свои́мъ, зане́ Христа́ ра́ди преходя́щее ца́рство земно́е оста́вльше, Го́спода отъ всея́ души́ возлюби́сте. Сего́ ра́ди и мы́, благодаря́ще Бо́га, показа́вшаго въ ва́съ си́лу благода́ти Своея́, съ любо́вію вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, я́ко вку́пѣ со отце́мъ свои́мъ, кня́земъ Влади́міромъ, су́етныхъ бого́въ уклони́стеся; ра́дуйтеся, я́ко къ и́стинному Бо́гу все́ю душе́ю прилѣпи́стеся. Ра́дуйтеся, прекра́сніи цвѣ́ти новопросвѣще́нныя земли́ Ру́сскія; ра́дуйтеся, пресвѣ́тлыя звѣзды́ присносу́щаго свѣ́та Христо́ва въ стра́нѣ на́шей. Ра́дуйтеся, чистоту́ душе́вную возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, до́мъ Ду́ху Свято́му себе́ содѣ́лавшіи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ суетѣ́ и тлѣ́нію прича́стна, измла́да Христа́ возлюби́ли есте́, честна́я бра́тіе Бори́се и Глѣ́бе, жи́знь безстра́стную стяжа́вше, сла́вніи цѣлому́дрія рачи́теліе. Тѣ́мже отъ страсте́й душе́вныхъ и тѣле́сныхъ моли́твами свои́ми свободи́те почита́ющихъ ва́съ и пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ сво́й просвѣти́въ кни́жнымъ уче́ніемъ, чте́ніе Боже́ственныхъ писа́ній, наипа́че же душеполе́зныхъ повѣствова́ній о страда́ніихъ му́чениковъ, зѣло́ возлюби́лъ еси́, блаже́нне Бори́се; и́миже себе́ и бра́та твоего́ Глѣ́ба назида́лъ еси́, Го́спода Іису́са Христа́ со слеза́ми моля́ше, да не увлеку́тся суето́ю мíра сего́, но да послѣ́дуютъ стопа́мъ святы́хъ му́ченикъ. Сего́ ра́ди пріими́те отъ на́съ, свята́я бра́тіе, похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, пу́ть пра́вый въ Ца́рствіе небе́сное обрѣ́тшіи; ра́дуйтеся, си́мъ путе́мъ невозвра́тно ше́ствовавшіи. Ра́дуйтеся, ра́зумъ сво́й въ послуша́ніе вѣ́ры преда́вшіи; ра́дуйтеся, се́рдцемъ свои́мъ еди́ному Христу́ служи́ти вожделѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, Россíйскія земли́ удобре́ніе; ра́дуйтеся, всего́ мíра пресвѣ́тліи свѣти́льницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Читать далее...