Акафист святым преподобным Антонию и Феодосию Печерским

Конда́къ 1

Избра́нніи и Ду́ха Свята́го испо́лненніи, преподо́бніи и богоно́сніи отцы́ на́ши, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе Пече́рстіи, преизя́щная Россíйскія земли́ прозябе́нія, пречу́дная россíйскаго наро́да украше́нія, хотя́щу мнѣ́, недосто́йному, похва́льное ва́мъ соверши́ти пѣ́ніе, смире́нно ва́съ молю́: потемне́нный мо́й ра́зумъ свѣ́томъ да́нныя ва́мъ отъ Бо́га благода́ти озари́те, мра́къ невѣ́дѣнія просвѣти́те, неудо́бства и препо́ны разруши́те, мою́ не́мощь укрѣпи́те, на́съ же всѣ́хъ, сыно́въ Россíйскихъ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, скорбе́й и болѣ́зней оте́чески свободи́те, да въ теплотѣ́ се́рдца изъ глубины́ души́ вси́ ку́пно вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Икосъ 1

Ангеломъ подо́бнаго жела́юще житія́, а́біе въ ю́ности свое́й вся́ кра́сная мíра разсу́днѣ пренебрего́сте, и а́ки сме́тіе отъ себе́ отве́ргше, дѣ́тскими попра́сте нога́ми, ва́съ же всецѣ́лыхъ, въ да́ръ Христу́ Бо́гу и приноше́ніе освяти́сте, тѣ́мъ таково́е ва́ше свято́е и богопрія́тное разсужда́юще произволе́ніе, сицево́е ва́мъ прино́симъ пѣ́ніе:

Ра́дуйтеся, отцы́ богоно́сніи, вся́ земна́я, блага́я и кра́сная мíра презрѣ́вшіи; ра́дуйтеся, Христа́ отъ ю́ности всѣ́мъ се́рдцемъ и все́ю душе́ю возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, до́мъ, имѣ́нія и вся́ роди́телей стяжа́нія ни во что́же вмѣни́вшіи; ра́дуйтеся, благо́е и сла́дкое и́го Христо́во на ра́мена, въ дѣ́тствѣ еще́ су́ще, взе́мшіи. Ра́дуйтеся, я́ко уподо́бистеся пра́веднаго Авеля богопрія́тному приноше́нію; ра́дуйтеся, я́ко подража́теліе бы́сте боголюби́ваго Но́я въ благода́рномъ его́ по изше́ствіи изъ ковче́га жертвоприноше́ніи. Ра́дуйтеся, ва́ша тѣлеса́ вмѣ́сто ту́чныхъ а́гнцовъ и тельцо́въ, Созда́телю своему́ прине́сшіи; ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша, вмѣ́сто благово́ннаго ѳиміа́ма, Христу́ Спаси́телю возне́сшіи. Ра́дуйтеся, сердца́ ва́ша во всегда́шнее Бо́гу и Бо́жіей Ма́тери служе́ніе до́брѣ угото́вавшіи и всецѣ́ло преда́вшіи; ра́дуйтеся, все́ ва́ше житіе́, подо́бнѣ Самуи́лу, на служе́ніи Бо́жіи да́же до послѣ́днего издыха́нія красно́ и богоуго́дно препрове́дшіи. Ра́дуйтеся, мно́гое мно́жество муже́й и же́нъ, ю́ношей и дѣ́въ ва́шему подража́ти житію́ научи́вшіи; ра́дуйтеся, благíй и ле́гкій яре́мъ Христо́въ мно́гимъ услади́вшіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 2

Ви́дя всеви́дящее о́ко Отца́ свѣ́товъ таково́е ва́ше Бо́гу вельми́ благоуго́дное начина́ніе и душеспаси́тельное намѣ́реніе, а́ще и не а́біе ва́съ ку́пно жи́тельствовати устро́и, оба́че не въ до́лгомъ вре́мени си́це ва́съ соедини́ и совокупи́, я́коже соедини́ и совокупи́ Па́вла Петру́, да еди́нъ яре́мъ поне́сше, мно́гихъ въ небе́сная введе́те оби́тели. Чесому́ мы́ удивля́ющеся, благода́рственно Бо́гу, та́ко устро́ившему, пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопрія́тенъ, Анто́ніе, всехва́льне, тебѣ́ же самому́ и про́чимъ душеполе́зенъ стяжа́ти усе́рдствуя, сего́ дне́мъ и но́щію отъ Всеми́лостиваго Бо́га съ те́плыми слеза́ми прилѣ́жно проси́лъ еси́, проро́чески вѣща́я: "скажи́ ми, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́". Тѣ́мже человѣколюби́вый Бо́гъ, вня́въ твоему́ сле́зному моле́нію, вложи́ въ твое́ се́рдце, да не ме́для въ Аѳо́нскую го́ру и́деши. Ты́ же, а́ки вторы́й Авраа́мъ, я́лся еси́ пути́ съ ве́ліимъ тща́ніемъ, Бо́жіе исполня́я велѣ́ніе, чесо́ ра́ди вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, о́тче Анто́ніе, дре́внему уподо́бивыйся Авраа́му, по сло́ву Бо́жію, доброхо́тно и послу́шно, безъ ско́рби и сѣ́тованія отъ сро́дникъ и ю́жикъ свои́хъ удаля́ющемуся; ра́дуйся, въ далеча́йшую невѣ́домую страну́, обрѣ́тенія ра́ди мона́шескаго житія́, отъ свои́хъ си́ неско́рбно удали́выйся. Ра́дуйся, до́лгій, тру́дный и преско́рбный пу́ть скороте́чно безъ смуще́нія преше́дый; ра́дуйся, а́нгела Бо́жія въ то́мъ пути́ спу́тника, я́коже иногда́ Товíя, имѣ́вый. Ра́дуйся, Аѳо́нскія горы́, по твоему́ жела́нію, Бо́жію же изволе́нію, благополу́чно дости́гнувый; ра́дуйся, мно́гая та́мо духо́вная блага́я и душеполе́зная сокро́вища стяжа́вый. Ра́дуйся, мно́гихъ та́мо свои́мъ любому́дрымъ житіе́мъ въ постѣ́ и моли́твѣ, неуста́нномъ трудѣ́ и бдѣ́ніи, и безотвѣ́тномъ, Го́спода ра́ди, послуша́ніи удиви́вый; ра́дуйся, въ и́ноческихъ трудѣ́хъ и по́двизѣхъ вели́кимъ ста́рцемъ Святы́я горы́ тебе́ сравни́вый. Ра́дуйся, Анто́ніе, а́ки богому́драя пчела́, отъ тружда́ющихся та́мо оте́цъ, а́ки отъ разли́чныхъ цвѣто́въ, сла́дость и́ноческую собра́вый; ра́дуйся, ту́южде сла́дость во оте́чество сохра́нно принесы́й, и здѣ́ благоуспѣ́шно насади́вый и возрасти́вый стори́цею. Ра́дуйся, я́ко въ мона́шество то́южде сла́достію мно́гихъ, съ ни́миже и Ѳеодо́сія вели́каго въ сло́вѣ и дѣ́лѣ привле́клъ еси́; ра́дуйся, я́ко со́бранную бра́тію твою́ духо́вною сла́достію изоби́льно насы́тилъ и въ добродѣ́телехъ укрѣпи́лъ еси́.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Читать далее...