Стали известны первые жертвы продолжения Московского через Орловку

19 June 2019

http://shahrichalli.ru/news/novosti/stali-izvestny-pervye-zhertvy-prodolzheniya-moskovskogo-cherez-orlovku