ZAUR USTAC "QUCAĞINI GENİŞ AÇ" ŞEİRİ. BU ŞEİR GİZİR PƏNCƏLİ TEYMUROVA HƏSR OLUNUR.