НИМА УЧУН ЧЎЧҚА ҲАРОМ? ЧЎЧҚА ГЎШТИ ҲАҚИДА (ВИДЕО)

НИМА УЧУН ЧУЧКА ХАРОМ ? ЧУЧКА ГУШТИ ХАКИДА

Мукаддас динимиз инсонларни хар томонлама химоя килади, уларнинг саломатликлари учун макбул булган барча жихатларни камраб олади. Шариатга мувофик, мусулмонлар куплаб хайвонларнинг гуштидан тайёрланган таомларни истеъмол килишлари мумкин. Уз навбатида таомларнинг такикланганлари хам мавжуд, мисол учун чучка гушти. Маълумки, чучка ва тунгиз гушти халол эмас, улардан тайёрланган барча таомлар хам харом. Табиийки савол тугилади, нима учун харом? чучка ейдиган нарсалар, уларнинг кунгилни оздирадиган даражадаги иркитлиги, очофатлиги, йулида дуч келган нарсани ейиши, хатто оч колса, уз болаларини хам еб юборади ва бу факт. Инсон организми учун хавфли касаллик чакирувчи микроорганизмларнинг борлиги аникланган, улар хатто кайнатилган ва ковурилган холатда хам улмайди. Буларни билиш ва англаш учун инсондан катта билим талаб этилмайди.

Куръони каримнинг турт жойида, Бакара, Моида, Анъом, Нахл сураларида тунгиз гушти харом экани таъкидланган. Чучканинг хар бир нарсаси: гушти, ёги, териси, пайлари, куллари, ички аъзолари, мияси, суяклари, боши, бикини, сути, жунлари хуллас бу хайвоннинг хар-бир кичсмини истеъмол килиш харомдир.
Куръони каримнинг турт жойида, Бакара, Моида, Анъом, Нахл сураларида тунгиз гушти харом экани таъкидланган. Чучканинг хар бир нарсаси: гушти, ёги, териси, пайлари, куллари, ички аъзолари, мияси, суяклари, боши, бикини, сути, жунлари хуллас бу хайвоннинг хар-бир кичсмини истеъмол килиш харомдир.

Энг дахшати Чучка гуштининг мушак тукималари инсон гуштининг мушак тукималари билан бир-хил. Неча асрлардан бери чучка гуштини нафакат мусулмонларда балки христиан ва яхудийларда хам истеъмол килиш мумкун эмас. Шунчаки айримлар бундан сакланади, айримлари эса йук.

Бу хайвоннинг яна бир энг хунук ишларидан бири уз чикиндисини ейиши. Такикланган чучка гушти инсон саломатлиги учун зарар, зарар ва харом. Бу хам диний, хам дунёвий жихатдан мустахкам далил-исботларга эга. Шундай экан, овкат истеъмол килаётган чогда унинг хар жихатдан зарарсиз эканлигига эътибор килинг, бу сиз учун жуда мухим.
Бу хайвоннинг яна бир энг хунук ишларидан бири уз чикиндисини ейиши. Такикланган чучка гушти инсон саломатлиги учун зарар, зарар ва харом. Бу хам диний, хам дунёвий жихатдан мустахкам далил-исботларга эга. Шундай экан, овкат истеъмол килаётган чогда унинг хар жихатдан зарарсиз эканлигига эътибор килинг, бу сиз учун жуда мухим.

★ QIZIQARLI DUNYO

★ ENG QIZIQARLI KANAL

★ ЭНГ ҚИЗИҚАРЛИ КАНАЛ

★ САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ КАНАЛ

★ THE MOST INTERESTING CHANNEL

YouTube | «Qiziqarli Dunyo» ©

.